Ansatte

Synnøve Dillevik Jørstad


Pedagogisk leder

Jeg er pedagogisk leder, utdannet barnehagelærer i, og jobber for tiden på Pluto. Jeg var med på å starte Stjerne da den avd. var nybygd i 2005. Var en periode ansatt som assisterende styrer og er i dag stedfortreder i enhetsleders fravær. Jeg synes det er spennende å bidra til barnas utvikling og synes det er bra at barnehage pedagogikken er innlemmet i utdanningsløpet. Jeg er opptatt av å se enkeltbarnet i gruppa, de små øyeblikkene, språkutvikling er nøkkelen til barns sosiale utvikling. Sosial kompetanse er det viktigste vi kan gi/lære barna før de går ut av barnehageporten og fortsetter på veien videre i livet.