Ansatte

Tove Gran


Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer i 2004 Jeg har jobbet i Flateby barnehage med 3-6 åringene frem til høsten 2018 og siden vært på 0-3 år. Er nå tilbake på 3-6åringene.