Ansatte

Elise Svensrud


Pedagogisk leder

Jeg tok førskolelærerutdanningen 2006-2009 og 1.januar 2011 begynte jeg å jobbe her som førskolelærer 2. Siden juni 2014 har jeg vært pedagogisk leder. Jeg liker å synge og er glad i å være ute.