Ansatte

Anna Mrozyk Bodys


Pedagogisk leder

edf40wrjww2utHPEmployees:FullText
Jeg kommer fra Polen og er utdannet førskolelærer og psykopedagog. Før jeg kom til Norge jobbet jeg fire år i polsk barnehage og har nå jobbet 5år i Norge. Jeg liker formingsaktiviteter og er veldig opptatt av gode relasjoner.