Ansatte

Vigdis Jacobsen


Assistent

Jobber 60% som assistent for et barn med ekstra behov og 40% på avdeling.