Ansatte

Hogne A. V. Tjensvoll


Praksiselev

Har praksis i barnehagen 4 dager i uka og en dag på skolen.