• 01/03/2021


  Velkommen til Måne!

   

  Måne avdelingen i år består av 13 aktive, kreative og vitebegjærlige førskolebarn og 3 voksne. Vi er opptatt av barns medvirkning, inkludering, lekens egenverdi, og mestring. Vi jobber utifra Flateby barnehagens visjon «Porten til det gode liv» og verditrappen «trygghet, glede og utvikling». Vi streber etter å se og anerkjenne alle barn og å hjelpe de utvikle en positiv selvfølelse, samtidig å lærer de å ta hensyn og vise respekt til hverandre. 

  Hverdagen på Måne består av mye lek både inne og ute, aktiviteter i smågrupper med realfag og språk i fokus, kortere og lengre turer, og måltider som preges av god tid, samvær, og gode samtaler. Vi synes at barns behov for hvile er viktig og har derfor hvilestund hver dag etter uteleken. Årets temaer fordypes vi i gjennom prosjektarbeid, der gode felles opplevelser, samarbeid og et variert utvalg av materialer og formidlingsmetoder legger til rette for barns behov for å undre, utforske og lære. 

  Vi arbeider for en god og trygg overgang fra barnehagen til skolen. Vi legger vekt på selvstendighetstrening og utvikling av gode sosiale ferdigheter, gjennom lek og hverdagslige aktiviteter, for å ruste barna best mulig til skolestart. Gjennom et godt samarbeid med skolen får også barna mulighet til å besøke skolen flere ganger både ute og inne i løpet av vårhalvåret.   g Måne

Dokumenter du kan laste ned