Voksne
 • Halvårsplan for jan-aug 2020

  17/01/2020

  Nå er halvårsplanen for jan-aug 2020 her!

 • Barnehagesanger

  19/09/2012

  Her er sangene vi synger oftest, og som vi vil barna skal være mest kjent med. Repetisjon er viktig for de små, det gir trygghet og fører til gleden av gjenkjennelse og mestring. Mange av barna har imponert oss med at de har lært bevegelsene etter bare noen uker. Det kommer flere sanger etterhvert som vi utvider repertoaret med.

 • Avdelingen vår

  13/01/2020

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  v>

   

  Velkommen til Pluto

  Vi er en av to småbarnasavdelinger som holder til i nybygget til Flateby barnehage. Barnegruppa på Pluto består av 11 barn. Det er  5 jenter og 3 gutter født i 2016 og 3 gutter født i 2017.

  Vi har fine lokaler som innbyr til mange forskjellige aktiviteter og god lek. Dukkerommet er utstytr som et lite hjem. Her leker barna og innehar en god rollelek med å lage mat, servere hverandre og legge seg i sengene. Eller barna gir det samme tilbudet til dukkene våre.

  Duplo, bygge, lese og lekerom som barna kan være i mindre grupper for å bygge/leke. Her har vi også en sofa som brukes til kos og høytlesning.

  I det store avdelingsrommet har vi stor boltreplass til formingsaktiviteter, bespisning, fysisk fostring, samlingsstunder og lignende.

  Hovedfokuset vårt er trygge barn og trygge foreldre. Vi ønsker å skape et varmt og trygt miljø med kos og mye nærhet, samt godt samspill mellom barna, barn – voksne og med foreldrene. Da er det viktig at de voksne alltid er det for barna. Positiv oppmerksomhet styrker selvfølelsen, medvirker til et godt selvbilde og gjør barna trygge. De skal også bli møtt av en akseptabel holdning og føle at vi voksne er støttende og interessert i å lytte, se og er tilstedeværende. Vi opplever at trygge barn er barn som stadig søker nye utfordringer tilpasset eget behov og gjennom dette opplever mestring og god utvikling.

  Pluto legger vekt på læring og utvikling gjennom leken. Under lek utvikler barna seg emosjonelt, sosialt og fysisk fostring. De lærer å ta hensyn til hverandre, knyte vennskapsbånd (alle barna skal finne seg en venn), latter og glede, bruke sansene og kroppen sin. Barna erfarer den konkrete og abstrakte verden, lærer seg å kommunisere og forstå de sosiale spillereglene.

  Vi er en aveling som er glade i og ser viktighet av å være mye ute i allslags vær: Ut på tur, aldri sur. Onsdag er vår faste ute tur dag. Vi går på korte/lengre formiddagsturer med „bussen” vår i nærmiljøet. Det kan være opp til gamlebygget for å besøke de store barna, utforske det flotte uteområdet, til en av lekeplassene, hestesenteret, gymsalen eller butikken.o.l.

  Samlingstunder har vi hver dag for alle, hele avdelingen sammen eller delte i grupper. Vi bruker sang og bevegelsesanger (sangene ligger under engen link), forteller eventyr på flanellograf, spiller dukketeater / teater for barna.

  Vi samarbeider tett med Mars, deler barna og de voksne på tvers av avdelingene inn i grupper. Vi har fellessamling hver fredag, er mye sammen på morgenen og ettermiddagen, slik at barna blir godt kjent med både små og store på hele huset. 

  Hilsen oss på Pluto