Ansatte

Dokumenter

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Ny makspris for barnehagen
( 48 KB )

Årsplan 2017-18
( 4 MB )

Nytt søknadsskjema for redusert foreldrebetaling
( 40 KB )

Skoletidsplan 2017-18
( 50 KB )

Personalsammensetning 2017-18
( 12 KB )

Anti-mobbeplan
( 26 KB )

Info om økte matpenger
( 63 KB )

Gjeldende vedtekter!
( 87 KB )

Flateby barnehage sin sang
( 21 KB )