Ansatte

Dokumenter

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Vedtekter kommunale barnehager
( 78 KB )

Koronabrev 24.01.21
( 23 KB )

Årsplan 2020-21
( 6 MB )

Informasjon om koronaviruset
( 30 KB )

Info angående coronaviruset
( 40 KB )

Besøksdag for nye søkere
( 1 MB )

Varsel om justering av oppholdsbetaling
( 140 KB )

Varsel om økning av makspris
( 20 KB )

Anti-mobbeplan
( 26 KB )

Gjeldende vedtekter!
( 87 KB )

Flateby barnehage sin sang
( 21 KB )